Kategorie
 
 
Prodejní tipy
 
 
Vydavatelé
 
 
Kontakty
CONSULT Lublaňská 20 120 00 Praha 2 mobil: 773 454 005
 
 
Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady nebo bylo-li dodáno zboží jiné, než si kupující objednal, má kupující právo na reklamaci nebo odmítnout převzetí zboží.

Postup při reklamaci zboží zakoupeného na www.enax.cz lze použít jednu z následujících možností:
1) zaslání emailu na nemec.ja@seznam.cz
2) telefonicky na tel: 773 454 005
3) prostřednictvím České pošty s.p., zasláním na adresu CONSULT, Lublaňská 20, 120 00 Praha 2 (ne dobírka)

U reklamace uveďte požadavek řešení reklamace : výměna zboží, vrácení peněz.
Každá reklamace musí obsahovat číslo daňového dokladu / dodacího listu (nejlépe kopii) a popis zjištěných závad.

O reklamaci rozhodne prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vady event. zamítnutí bude vyřízena bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

V případě výměny věci se postupuje dle § 627 občanského zákoníku. Rozpor s kupní smlouvou řeší § 616 Občanského zákoníku, především odst. 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující bere na vědomí, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Důkazní břemeno ohledně prokázání rozporu s kupní smlouvou leží po dobu prvních šesti měsíců na prodávajícím, následně přechází na kupujícího.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového knihkupectví CONSULT.

Pokud není v těchto záručních podmínkách a reklamačním řádu uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.Vyhledávání
 
 
 
Uživatelská zóna
V košíku není žádné zboží.
 
 
Reklama
 
Zahrada doma i venku
 
Zpracování publikací , grafika, software