Kategorie
 
 
Prodejní tipy
 
 
Vydavatelé
 
 
Kontakty
CONSULT Lublaňská 20 120 00 Praha 2 mobil: 773 454 005
 
 
Obchodní podmínky

Smluvní strany

Prodávající:
RNDr. Jan Němec - CONSULT
místo podnikání: Lublaňská 20, 120 00 Praha 2
IČ:48560219,
DIČ: CZ460220085 (dále jen prodávající)

Kupující:
Kupujícím se rozumí osoba, která objedná zboží prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na stránkách prodávajícího a odešle objednávku (tlačítko odeslat objednávku). Okamžikem odeslání objednávky je kupní smlouva považována za uzavřenou a je pro kupujícího závazná. Kupující tímto zároveň potvrzuje, že údaje, které uvedl ve formulářích jsou v okamžiku odeslání objednávky správné, úplné, pravdivé a platné a souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje použity prodávajícím k vyřízení objednávky, doručení zboží a splnění dalších případných závazků vyplývajících z této smlouvy a rovněž ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, uzavřených smlouvách a o jeho objednávkách. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Kupující má právo na změnu nebo vymazání osobních údajů kdykoliv o to písemně požádá.

Předmět kupní smlouvy a dodací podmínky:
Předmětem kupní smlouvy je veškeré zboží umístěné do nákupního košíku na výše uvedených stránkách prodávajícího a uvedené v objednávce odeslané kupujícím prodávajícímu. Kupující je povinen si objednávku před odesláním zkontrolovat (především druh zboží, množství, cenu atd.)

Místem dodání se rozumí údaj uvedený kupujícím ve formuláři objednávky. V případě dobírky se poplatky za poštovné řídí platným ceníkem České pošty s.p. Místem dodání může být v případě osobního odběru (oddíl objednávky) a vzájemné dohody rovněž jiná adresa. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající. Prodávající přiloží ke zboží daňový doklad. Dodací lhůta je přibližně 10 pracovních dnů a může být po vzájemné dohodě obou stran prodloužena či zkrácena.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží a zaplacením kupní ceny. Při převzetí zboží je kupující povinen zaplatit kupní cenu, která je uvedena v objednávce a zkontrolovat si zboží, případně neporušenost obalu. V okamžiku převzetí zboží kupujícím začíná běžet záruční lhůta. Záruční lhůta je 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje ve smylu § 619 občanského zákoníku na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Dále se záruka nevztahuje na poškození následkem užívání věci v rozporu s jejím účelem a v rozporu s návodem k užívání.Vyhledávání
 
 
 
Uživatelská zóna
V košíku není žádné zboží.
 
 
Reklama
 
Zahrada doma i venku
 
Zpracování publikací , grafika, software